Gezondheidsonderzoek

We begrijpen dat CBS vragenlijsten op dit moment niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn in deze moeilijke tijden erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan en belang bij om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Uiteraard zoveel mogelijk via online vragenlijsten of telefonisch. In deze moeilijke tijd vertrouwen wij erop dat u zo vriendelijk bent uw medewerking te verlenen. Uw antwoord telt!

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD’en, GGD GHOR Nederland en het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht onderzoek naar de ontwikkelingen in de gezondheid, medische contacten en leefstijl van de mensen in Nederland. Daarbij nodigen wij een aantal mensen uit om deel te nemen aan de Gezondheidsenquête.

Naar de vragenlijst

Hebt u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnaam en wachtwoord direct deelnemen aan het Gezondheidsonderzoek.

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder. 

Waarom dit onderzoek

Sinds 1981 voeren wij het onderzoek de Gezondheidsenquête uit. Dit onderzoek levert belangrijke cijfers op over onder andere het zorggebruik in Nederland. Wij verzamelen op verschillende manieren informatie over dit onderwerp. Onder andere door een uitgekozen groep mensen een aantal vragen te stellen. Dankzij de antwoorden die u geeft kunnen we een goed beeld krijgen van de leefstijl en gezondheid van mensen in Nederland. Vervolgens kan het beleid in ons land hierop worden aangepast.

Waarom ben ik uitgekozen

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland.  

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Beloningen

Met uw deelname aan het onderzoek de Gezondheidsenquête kunt u kans maken op één van de negen iPad’s ter waarde van € 365,-. Indien u online gerespondeerd hebt, ziet u direct aan het einde van de vragenlijst of u de winnaar bent. Wanneer het interview afgenomen is door een interviewer zal deze u aan het einde van het interview laten weten of u gewonnen hebt. Snel daarna zal er contact met u opgenomen worden. In de brief die u van het CBS ontvangen hebt, staat vermeld tot wanneer u mee kunt doen met het onderzoek. 

De winnaars worden geheel willekeurig geselecteerd. Dit houdt in dat er bij de trekking geen rekening gehouden wordt met specifieke persoonskenmerken.
Voor meer informatie over het algemeen beloningenbeleid van het CBS kunt u kijken op de pagina Beloningen.

Contact

Ga naar CBS Contact Center.

 

CBS medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft u bezoek gekregen van een CBS medewerker, of bent u gebeld? Wilt u meer weten over hoe dat in zijn werk gaat? En vraagt u zich af welke maatregelen het CBS heeft genomen tegen het nieuwe corona-virus? Klik dan op: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur.