© Hollandse Hoogte

Gepromoveerden

We begrijpen dat CBS vragenlijsten op dit moment niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn in deze moeilijke tijden erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan en belang bij om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Uiteraard zoveel mogelijk via online vragenlijsten of telefonisch. In deze moeilijke tijd vertrouwen wij erop dat u zo vriendelijk bent uw medewerking te verlenen. Persoonlijke vraaggesprekken aan huis zullen niet plaatsvinden in deze periode. 

Het internationaal onderzoek onder gepromoveerden wordt in Nederland uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in samenwerking met het Instituut voor Statistiek van UNESCO (UIS), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Europees statistisch bureau (Eurostat).

Naar de vragenlijst

Heeft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnummer en toegangscode direct deelnemen aan het onderzoek Gepromoveerden Enquête 2019.

Waarom dit onderzoek

Met het onderzoek krijgen we meer inzicht in de rol van gepromoveerden in de Nederlandse kenniseconomie. Om beleid te kunnen maken op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en kennis, is het essentieel dat er meer inzicht komt in de onderwijsloopbaan, de arbeidspositie en de internationale mobiliteit van gepromoveerden.

Waarom ben ik uitgekozen

Voor het onderzoek vragen we personen die hun doctorstitel behaald hebben aan een Nederlandse universiteit om een vragenlijst in te vullen. U bent daar één van. Voor de kwaliteit van het onderzoek is het belangrijk dat u mee doet. U helpt ons daar enorm mee.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Contact

Ga naar CBS Contact Center.

Recente artikelen