De Heerlense vestiging van CBS, met op de voorgrond een bord met het CBS-logo en de tekst "Centraal Bureau voor de Statistiek".

Geadopteerde en niet-geadopteerde volwassenen

We begrijpen dat CBS vragenlijsten op dit moment niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn in deze moeilijke tijden erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan en belang bij om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Uiteraard zoveel mogelijk via online vragenlijsten of telefonisch. In deze moeilijke tijd vertrouwen wij erop dat u zo vriendelijk bent uw medewerking te verlenen. Persoonlijke vraaggesprekken aan huis zullen niet plaatsvinden in deze periode. 

In opdracht van de onafhankelijke Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden doet het CBS een belangrijk onderzoek.

De Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden richt zich op adopties van kinderen die tussen 1967 en 1998 uit andere landen naar Nederland zijn gekomen. Zij onderzoekt wat de rol van de overheid en bemiddelaars bij deze adopties was. Aanleiding hiervoor is informatie die wijst op mogelijke misstanden bij adopties in het verleden.

Het CBS-onderzoek is een onderdeel van het grote onderzoek van de commissie. In het CBS-onderzoek worden de situaties en meningen van geadopteerde en niet-geadopteerde volwassenen met elkaar vergeleken. Alleen als veel geadopteerden én niet-geadopteerden meedoen aan dit onderzoek krijgen we een goed beeld.

Hoe doe ik mee?

Heeft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnummer en toegangscode direct deelnemen. Klik op: Onderzoek geadopteerde en niet-geadopteerde volwassenen.

Wilt u eerst meer weten? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek

De Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden is ingesteld door minister Dekker (Rechtsbescherming). De onafhankelijke commissie zal na het onderzoek een rapport met resultaten en adviezen schrijven aan de minister. De commissie wil hiermee bijdragen aan een oplossing voor de mensen die problemen hebben door hun adoptie. Ook hopen ze dat hun advies problemen in de toekomst kan helpen voorkomen.

Waarom ben ik uitgekozen

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen gekozen uit de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP staan de adressen en namen van alle inwoners in Nederland. De adressen van de personen die wij uitnodigen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom erg belangrijk: u vertegenwoordigt een groot aantal andere mensen in Nederland.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden gescheiden van uw antwoorden. Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen op de webpagina: Privacy.

Contact

Wilt u contact opnemen met het CBS? Klik op:CBS Contact Center.