Enquête Beroepsbevolking

Eén van de belangrijkste onderzoeken van het CBS op het gebied van de arbeidsmarkt is de enquête beroepsbevolking. We onderzoeken bijvoorbeeld wat voor werk mensen doen, hoeveel mensen nu niet werken, of ze dat misschien wel zouden willen en of ze een opleiding volgen.

Naar de enquête

Hebt u een uitnodiging gekregen om mee te doen met het onderzoek 2019? U kunt met uw gebruikersnummer en toegangscode direct deelnemen aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek

De Enquête Beroepsbevolking is een doorlopend onderzoek, 65.000 mensen vullen deze in per jaar. Deze enquête wordt afgenomen bij alle leden van uw huishouden van 15 jaar of ouder. De informatie is onmisbaar voor de Nederlandse overheid en de Europese Unie om beleid te maken waarmee ingespeeld kan worden op diverse ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met de informatie uit het onderzoek wordt onder andere:

  • de arbeidsparticipatie van de Nederlandse bevolking bepaald;
  • het nationale werkloosheidscijfer berekend;
  • de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt vastgesteld;
  • gekeken naar de afstemming tussen werk en zorgtaken.

Waarom ben ik uitgekozen

Het CBS heeft willekeurig een aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet  elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland. 


Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Beloning

Met uw deelname aan het onderzoek Enquête Beroepsbevolking kunt u kans maken op één van de vijfentwintig iPads ter waarde van € 449,-. Indien u online gerespondeerd hebt, ziet u direct aan het einde van de vragenlijst of u de winnaar bent. Wanneer het interview afgenomen is door een interviewer zal deze u aan het einde van het interview laten weten of u gewonnen hebt. Snel daarna zal er contact met u opgenomen worden. In de brief die u van het CBS ontvangen hebt, staat vermeld tot wanneer u mee kunt doen met het onderzoek.
De winnaars worden geheel willekeurig geselecteerd. Dit houdt in dat er bij de trekking geen rekening gehouden wordt met specifieke persoonskenmerken.
Voor meer informatie over het algemeen Beloningenbeleid van het CBS, vragen of klachten kunt u kijken op de algemene pagina Beloningen.

Contact

Ga naar CBS Contact Center.

 

CBS medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft u bezoek gekregen van een CBS medewerker, of bent u gebeld? En wilt u meer weten over hoe dat in zijn werk gaat? Klik dan op: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur.

Recente artikelen