Enquête Beroepsbevolking

We begrijpen dat CBS vragenlijsten op dit moment niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn in deze moeilijke tijden erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan en belang bij om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Uiteraard zoveel mogelijk via online vragenlijsten of telefonisch. In deze moeilijke tijd vertrouwen wij erop dat u zo vriendelijk bent uw medewerking te verlenen. Persoonlijke vraaggesprekken aan huis zullen beperkt plaatsvinden in deze periode. Wij hopen dat u ook in deze moeilijke periode uw antwoorden blijft insturen. Uw antwoord telt!

Eén van de belangrijkste onderzoeken van het CBS op het gebied van de arbeidsmarkt is de Enquête Beroepsbevolking (EBB). We onderzoeken bijvoorbeeld wat voor werk mensen doen, hoeveel mensen nu niet werken, of ze dat misschien wel zouden willen en of ze een opleiding volgen.

Naar de vragenlijst

Hebt u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnummer en toegangscode direct deelnemen aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek

De Enquête Beroepsbevolking is een doorlopend onderzoek en wordt afgenomen bij alle leden van uw huishouden van 15 jaar of ouder. De informatie is onmisbaar voor de Nederlandse overheid en de Europese Unie om beleid te maken waarmee ingespeeld kan worden op diverse ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met de informatie uit het onderzoek wordt onder andere:

• beschreven hoe goed of slecht het gaat op de arbeidsmarkt;
• hoeveel mensen hebben of zoeken een baan en om welk soort werk gaat het dan;
• het nationale werkloosheidscijfer berekend;
• hoeveel mensen niet meer kunnen werken;
• hoeveel mensen een opleiding volgen;
• de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt vastgesteld;
• gekeken naar de afstemming tussen werk en zorgtaken.

Deze informatie helpt ministeries en bedrijven om de juiste beslissingen te nemen.

Waarom ben ik uitgekozen

Elke maand trekt het CBS een klein aantal adressen uit alle adressen die er in Nederland zijn. Deze keer zit uw adres in onze selectie. Uw huishouden vertegenwoordigt veel andere inwoners in Nederland. Het is daarom belangrijk dat u aan dit onderzoek meedoet. U helpt ons daar enorm mee. Of u nu in vol- of deeltijd werkt, met pensioen bent, een opleiding volgt of geen baan heeft, u bent even belangrijk voor ons.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Beloning

Met uw deelname aan het onderzoek Enquête Beroepsbevolking kunt u kans maken op één van de vijfentwintig iPads ter waarde van € 365,-. Indien u online gerespondeerd hebt, ziet u direct aan het einde van de vragenlijst of u de winnaar bent. Wanneer het interview afgenomen is door een interviewer zal deze u aan het einde van het interview laten weten of u gewonnen hebt. Snel daarna zal er contact met u opgenomen worden. In de brief die u van het CBS ontvangen hebt, staat vermeld tot wanneer u mee kunt doen met het onderzoek.

De winnaars worden geheel willekeurig geselecteerd. Dit houdt in dat er bij de trekking geen rekening gehouden wordt met specifieke persoonskenmerken. Voor meer informatie over het algemeen Beloningenbeleid van het CBS, vragen of klachten kunt u kijken op de algemene pagina Beloningen.

Contact

Ga naar CBS Contact Center.

 

CBS medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft u bezoek gekregen van een CBS medewerker, of bent u gebeld? Wilt u meer weten over hoe dat in zijn werk gaat? En vraagt u zich af welke maatregelen het CBS heeft genomen tegen het nieuwe corona-virus? Klik dan op: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur.

Recente artikelen