Burgers van de gemeente Den Haag in het Atrium van het Haagse stadhuis wachten voor de loketten van de Dienst Burgerzaken.
© Hollandse Hoogte

Basisregistratie Personen

Elke gemeente houdt een eigen bestand bij van personen die ingeschreven staan in de gemeente. Dit wordt de Basisregistratie Personen (BRP) genoemd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft naar een hoge kwaliteit van de BRP. Het CBS onderzoekt hoe vaak de adresgegevens in de BRP correct zijn en hoe vaak ze incompleet zijn. Het onderzoek BRP vindt plaats door middel van een waarneming aan huis. Interviewers van het CBS gaan langs verschillende adressen om na te gaan of de BRP-gegevens correct zijn. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen maatregelen worden genomen om de kwaliteit van registraties te verbeteren.

In tegenstelling tot andere onderzoeken stuurt het CBS voor dit onderzoek vooraf geen uitnodiging of aankondiging. De CBS-medewerker kan zich altijd legitimeren met een pasje van het CBS.

Waarom dit onderzoek?

De gegevens in de BRP worden voortdurend aangepast. Bijvoorbeeld omdat mensen verhuizen, overlijden of als er een nieuwe inwoner wordt geboren. Zo werden in 2017 170.000 baby’s geboren, werden er 64.000 huwelijken gesloten en zijn er in het eerste kwartaal van 2018 46.000 mensen overleden. Het is belangrijk dat registraties zorgvuldig worden gedaan. Waarom dat zo belangrijk is, ziet u in het onderstaand filmpje.

Bekijk deze video op YouTube: Maatschappelijke baten stelsel van basisregistraties  

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS levert voor dit onderzoek alleen een tabel op met percentages en geeft geen namen en andere gegevens door aan instanties, ook niet aan de gemeente. Het CBS verzamelt cijfers over huishoudens op een zodanige manier dat er aanvullende gegevens kunnen worden gevraagd (geboortedatum en geslacht) wanneer gegevens niet kloppen. Met dit onderzoek controleren wij dus de gemeente, en niet de bewoner(s) van het bezochte adres.
Meer weten? Kijk op:  Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Resultaten

In 2016 werd het landelijk percentage correct geregistreerde personen op een adres bepaald op 96,26%. Het volledige rapport 'BRP adresonderzoek' staat hieronder bij downloads.

Contact

Ga naar CBS Contact Center.

CBS medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft u bezoek gekregen van een CBS medewerker, of bent u gebeld? Wilt u meer weten over hoe dat in zijn werk gaat? En vraagt u zich af welke maatregelen het CBS heeft genomen tegen het corona-virus? Klik dan op: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur.