Burgers van de gemeente Den Haag in het Atrium van het Haagse stadhuis wachten voor de loketten van de Dienst Burgerzaken.
© Hollandse Hoogte

Basisregistratie Personen

We begrijpen dat CBS vragenlijsten op dit moment niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn in deze moeilijke tijden erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan en belang bij om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Uiteraard zoveel mogelijk via online vragenlijsten of telefonisch. In deze moeilijke tijd vertrouwen wij erop dat u zo vriendelijk bent uw medewerking te verlenen. Persoonlijke vraaggesprekken aan huis zullen niet plaatsvinden in deze periode. 

Elke gemeente houdt een eigen bestand bij van personen die ingeschreven staan in de gemeente. Dit wordt de Basisregistratie Personen (BRP) genoemd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft naar een hoge kwaliteit van de BRP. Het CBS onderzoekt hoe vaak de adresgegevens in de BRP correct zijn en hoe vaak ze incompleet zijn. Het onderzoek BRP vindt plaats door middel van een waarneming aan huis. Interviewers van het CBS gaan langs verschillende adressen om na te gaan of de BRP-gegevens correct zijn. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen maatregelen worden genomen om de kwaliteit van registraties te verbeteren.

In tegenstelling tot andere onderzoeken stuurt het CBS voor dit onderzoek vooraf geen uitnodiging of aankondiging. De CBS-medewerker kan zich altijd legitimeren met een pasje van het CBS.

Waarom dit onderzoek?

De gegevens in de BRP worden voortdurend aangepast. Bijvoorbeeld omdat mensen verhuizen, overlijden of als er een nieuwe inwoner wordt geboren. Zo werden in 2017 170.000 baby’s geboren, werden er 64.000 huwelijken gesloten en zijn er in het eerste kwartaal van 2018 46.000 mensen overleden. Het is belangrijk dat registraties zorgvuldig worden gedaan. Waarom dat zo belangrijk is, ziet u in het onderstaand filmpje.

Privacy