Contactcenter CBS (Heerlen)
© Hollandse Hoogte / Frank Muller

Meldingspagina Interviewers

Incident melden

Je hebt net iets meegemaakt wat jouw grenzen over gaat. Misschien heb je letsel of (fysieke of mentale) schade opgelopen. Onze eerste zorg is dat je vanaf nu goed wordt geholpen. De mogelijkheden in deze app helpen daarbij.

Klik op incidentenformulier

Wat moet ik doen

Wat kun je zelf doen?

Voorzorgsmaatregelen:

• bescherm je facebook account, let op wat je op twitter zet.
• neem zo weinig mogelijk persoonlijke (kostbare) eigendommen mee als je voor het CBS op pad gaat.
• let erop dat je laptoptas niet makkelijk van je lijf, uit je auto of uit je fietstas gehaald kan worden. Gebruik bijvoorbeeld een ‘neutrale’ tas.
• Schrijf alleen je voornaam op de bezoekkaarten (maar dan wel met interviewernummer voor het geval de OP belt met het CBS).

Direct voor of tijdens een interview

• luister naar je onderbuikgevoel, als je het niet vertrouwt, ga je niet naar binnen;
• Tips voor als je twijfelt, maar toch besluit door te gaan:
  o bel voor het binnengaan je collega, regiomanager of familielid,
o maak een afspraak op een openbare plek waar vele mensen komen,
o ga zo dicht mogelijk bij en met zicht op de deur zitten,
o Leugentje om bestwil: “Deze laptop is traceerbaar voor het CBS.” Of “Ik moet me eerst telefonisch aanmelden voor ik het interview doe”
• probeer te de-escaleren. hiervoor leer je technieken in de training ‘omgaan met agressief gedrag).
• In het geval van nood: blijf kalm. Ga niet zelf proberen een uit de hand lopende situatie op te lossen. Bel 112.

Na afloop/na een gebeurtenis die je eigen grenzen over ging

• Neem telefonisch contact om met je regiomanager
• Maak (als je bv weinig tijd of niet direct behoefte hebt) melding van de gebeurtenis via deze app.

Aangifte - VPT

Het is gebruikelijk dat het slachtoffer van een strafbaar feit zelf aangifte doet, maar dit is niet noodzakelijk. Ook het CBS kan aangifte doen van een strafbaar feit, misdrijf of overtreding. Van de aangifte wordt proces verbaal opgemaakt. Justitie bepaalt op basis van politie onderzoek of een zaak voor de rechter gebracht kan worden. CBS-medewerkers die te maken krijgen met agressie en geweld in relatie tot hun werk vallen binnen de Veilige Publieke Taak (VPT). Het is essentieel om daar bij de aangifte melding van te maken omdat anders de ELA afspraken niet altijd in werking treden. ELA staat voor de Eenduidige Landelijke Afspraken die gemaakt zijn met de politie en het Openbaar Ministerie om agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak hetzelfde aan te pakken. Een aangifte kan anoniem door het adres van het CBS op te geven (= domicilie kiezen) of door een verklaring onder nummer af te leggen. Als de door de verdachte veroorzaakte schade vaststaat, kan hij worden veroordeeld in een strafprocedure. Niet eenvoudig vast te stellen schade kan alleen worden verhaald d.m.v. een civiele rechtszaak. In sommige gevallen kan een beroep worden gedaan op het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Wat mag je bij een aangifte verwachten?

▪ steun en hulp van de RM bij de aangifte en tijdens het verloop van de (recht)zaak;
▪ dat politie en justitie ieder incident serieus nemen en niets wordt afgedaan als ‘risico van het vak’;
▪ dat bij iedere aangifte door het OM beoordeeld wordt of tot vervolging van de dader wordt overgegaan;
▪ dat aangifte snel en adequaat kan plaatsvinden;
▪ dat je privacy zo goed mogelijk wordt gewaarborgd;
▪ dat je door de politie en RM wordt geïnformeerd over het verloop van de (rechts)zaak;

Specifieke situaties

Ongeval

• Zorg eerst voor je eigen veiligheid. Die staat ALTIJD voorop!
• Zorg daarna voor die van eventuele slachtoffers.
• Bel 112.
• Maak foto’s met je mobiel.
• Spreek getuigen aan en vraag hun gegevens
• Bel je regiomanager (zodra mogelijk), of maak een melding voor de RM via deze app. 

Geweld op straat

• Zorg eerst voor je eigen veiligheid. Die staat ALTIJD voorop!
• Bel 112.
• Laat het slachtoffer niet alleen.
• Mobiliseer omstanders.
• Onthoud het signalement van de dader
• Bel je regiomanager (zodra mogelijk), of maak een melding voor de RM via deze app..

Agressie

• Zorg eerst voor je eigen veiligheid. Die staat ALTIJD voorop!
• Bel 112.
• Bij frustratie-agressie: blijf luisteren, toon begrip, neem de ander serieus.
• Bij instrumentele agressie: wijs de ander op de consequenties van zijn/haar gedrag, geef niet toe, ga niet in op de inhoud.
• Bel je regiomanager (zodra mogelijk), of maak een melding voor de RM via deze app.

Verdachte situatie

• Bij huishoudelijk geweld of mishandeling: Veilig Thuis 0800-2000.
• Bij een misdaad: ernstig 112, niet ernstig 0900-884, anoniem 0800-7000.
• Bel je regiomanager (zodra mogelijk), of maak een melding voor de RM via deze app.

Diefstal

• Neem eventueel foto’s met je mobiel als er sprake is van schade.
• Doe aangifte op www.politie.nl of via 0900-8844.
• Bel je regiomanager (zodra mogelijk).

Nazorg, opvang en handige links

De RM gaat na of en hoe hulpverlening moet worden gestart en welke ondersteuning het meest gewenst is. Bureau Slachtofferhulp kan hierin bijv. een rol spelen, of Bedrijfsmaatschappelijk Werk. Tijdens het WO kan (in overleg) het incident besproken worden met collega’s. In 2019 worden alle RM getraind in het voeren van individuele opvanggesprekken en het bespreken van incidenten binnen het team.

links

• Draaiboek Veiligheid [link naar bijlage]
• Folder Verkeersrisico bij veldwerk [link naar bijlage]
• Veiligheidskaart CAPI interviewers [link naar bijlage]
• Tips voor veilig autorijden [link naar bijlage]
• Handige telefoonnummers [link naar bijlage]