© Hollandse Hoogte

Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur

Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur

In deze ongewone tijden start het CBS weer met persoonlijke vraaggesprekken aan huis. Zo bereiken we zoveel mogelijk verschillende mensen.

Hieronder leest u meer over persoonlijke vraaggesprekken aan huis en over de maatregelen die het CBS neemt. 

Hoe weet ik zeker dat het om een CBS-onderzoek gaat?

Brief

Het CBS stuurt altijd eerst een uitnodigingsbrief. In deze brief leggen we uit over welk onderzoek het gaat en hoe onze medewerker contact zoekt. Het kan zijn dat een van onze medewerkers langs komt, maar er zijn ook telefonische onderzoeken. In de brief staat ook waar u vragen kunt stellen.

Legitimatie

De CBS-medewerker kan zich altijd legitimeren met een pasje van het CBS. Als de medewerker aan de deur komt op een moment dat niemand thuis is, stopt hij of zij een kaartje in de brievenbus om te laten weten dat iemand langs is geweest. Als een tweede keer opnieuw niemand thuis is wordt een ander kaartje achtergelaten. Na de derde keer wordt een kaartje achtergelaten met een voorstel voor een afspraak en een 06-nummer.

Meer weten?

Lees het artikel 'Waarom is meedoen aan CBS/onderzoek belangrijk' waarin een CBS medewerker uitlegt waarom we soms aan de deur komen.

Bij twijfel

Bent u benaderd om deel te nemen aan een CBS-onderzoek, maar vertrouwt u het niet? Bel dan het contactcenter: (045) 570 64 00 (werkdagen 9.00- 17.00).

Welke maatregelen neemt het CBS tegen het nieuwe corona-virus?

Een CBS-medewerker komt alleen bij u aan de deur als hij of zij in de afgelopen 14 dagen geen klachten heeft gehad als hoesten, verkoudheid, koorts of benauwdheid.

Bij een bezoek neemt de CBS-medewerker een aantal maatregelen. Hij of zij …
… houdt altijd minimaal 1,5 meter afstand;
… stelt u vragen over uw gezondheid om te bepalen of een veilig gesprek kan plaatsvinden;
… bepaalt samen met u waar een veilig gesprek mogelijk is;
… desinfecteert zijn of haar handen met handgel voor én na elk gesprek;
… reinigt de eigen laptop met desinfecteerde doekjes voor én na elk gesprek;
… draagt een gezichtsmasker en handschoenen als u dat wilt of hij/zij dat graag wil;

De CBS-medewerker stelt u een paar vragen aan de deur om te bepalen of een veilig gesprek kan plaatsvinden. Deze vragen worden gesteld:
- Heeft u, of iemand die bij u woont, de afgelopen 24 uur klachten gehad als:
o Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
o Hoesten
o Benauwdheid
o Verhoging of koorts
o Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
- Heeft u het nieuwe coronavirus (gehad) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
- Heeft u een huisgenoot met het nieuwe coronavirus?
- Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact heeft gehad met iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
- Behoort u tot een risicogroep, bijvoorbeeld door uw leeftijd of een chronische ziekte?
- Is een interview op 1,5 meter afstand (het liefst buiten) mogelijk?

Het CBS werkt volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zo zorgen we voor zo veilig mogelijke vraaggesprekken.

Meer weten over vraaggesprekken aan de deur?

Lees het artikel 'Waarom is meedoen aan CBS-onderzoek belangrijk' waarin een CBS medewerker uitlegt waarom we soms aan de deur komen.