Nummer 1, maart 2004

Deze nieuwsbrief bevat de aankondiging van de SRG per 1 januari 2005. Ook zijn enkele vragen over uw softwarepakket gesteld.