Nieuwsbrief SRG juli 2015

De kwaliteit van de eerste drie maandbestanden van 2015 geeft aanleiding om het belang van volledigheid en juiste typering van de voorzieningen te benadrukken.