Nieuwsbrief SRG december 2014

Deze nieuwsbrief geeft melding van de definitieve richtlijnen voor de SRG vanaf verslagmaand januari 2015. Voorts wordt ingegaan op de overgang van de halfjaarlijkse naar de maandelijkse SRG.