Richtlijnen Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) 2017

De richtlijnen voor het verstrekken van gegevens voor de SRG met ingang van januari 2017.

Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle gemeenten, de softwareleveranciers en gebruikers van de statistiek. In de richtlijnen is aangegeven welke gegevens aangeleverd moeten worden en aan welke voorwaarden de aanlevering moet voldoen.