Sociale Zekerheid Op Maat

Ontvang kosteloos elk kwartaal een tabel met de belangrijkste kerncijfers op het gebied van de sociale zekerheid over de afgelopen vier kwartalen, voor een aantal gemeenten naar keuze.

Sociale Zekerheid Op Maat is een tabel die inzicht biedt in het aantal uitkeringen en re-integratievoorzieningen die aan inwoners van een gemeente worden verstrekt. In de tabel is ook de ontwikkeling van het laatste kwartaal ten opzichte van het kwartaal ervoor opgenomen. Bovendien nuttig aan de tabel is dat de gemiddelden voor de gemeentegrootteklasse erin zijn opgenomen, waardoor u een gemeente kunt vergelijken met andere gemeenten met eenzelfde aantal inwoners.

Vul het aanmeldingsformulier in om vanaf de volgende levering de tabel te ontvangen voor de door u gekozen gemeenten. Mocht u vragen of suggesties hebben, kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar SZ-Op-Maat@cbs.nl.

Onderaan deze pagina vindt u een voorbeeld van de tabel Sociale Zekerheid Op Maat. In het Excel-bestand staat onder de tabel een uitleg van de gebruikte definities en begrippen.

Aanmeldingsformulier

Downloads