Publicaties

Het team Sociale Zekerheid maakt niet alleen reguliere op StatLine terug te vinden statistieken, maar werkt ook aan publicaties en maatwerkonderzoek.

Het Persbericht Bijstand is een standaardpublicatie die eens in het kwartaal verschijnt en de belangrijkste ontwikkelingen op bijstandsgebied bespreekt. Verder levert het team met enige regelmaat een bijdrage aan thema-gerelateerde tijdschriften waarin dieper wordt ingegaan op de gepubliceerde cijfers.

Eind september 2018 deed zich voor het eerst sinds jaren in alle leeftijdsgroepen een daling in het aantal bijstandsgerechtigden voor

Aanvullend statistisch onderzoek over de sociale zekerheid kan worden aangevraagd. Op dit moment worden de meeste aanvullende statistische diensten bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), die de uitkomsten van de onderzoeken gebruikt bij beleidsvorming.

Bij deze verdiepende onderzoeken wordt veelal een koppeling gemaakt met andere bij het CBS bekende gegevens, zoals onderwijs- of zorggegevens, om de bijstandsinformatie in een breder perspectief te zetten. Zo wordt in 2019 bijvoorbeeld getracht om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe vaak ontvangen kwetsbare groepen naast een algemene bijstandsuitkering ook bijzondere bijstand?
  • Hoeveel waarschuwingen hebben gemeenten in 2018 gegeven aan bijstandsontvangers, wegens schending van de inlichtingenplicht en het niet voldoen aan de arbeidsverplichting of tegenprestatie?
  • Welke arbeidsmaatregelen worden in Nederland ingezet?
  • Hoeveel personen starten een baan na re-integratieondersteuning van de gemeente?

Extra uitvragen

Voor enkele aanvullende onderzoeken worden daarnaast gemeenten benaderd voor extra informatie. Dit kan door middel van korte vragenlijsten om cijfers te verzamelen die niet in de reguliere statistieken worden uitgevraagd, of middels (telefonische) interviews om inzicht te krijgen in de gemeentelijke praktijk. In 2019 vraagt het team Sociale Zekerheid de gemeenten om extra medewerking voor de volgende extra uitvragen:

  • verrekend fraudebedrag;
  • waarschuwingen;
  • tegenprestatie;
  • bijzondere bijstand.

Bent u benieuwd naar de resultaten van de onderzoeken? De rapporten kunt u terugvinden op de maatwerkpagina van het CBS.