Publicaties

Het team Sociale zekerheid (SOZ) publiceert de reguliere statistieken over sociale voorzieningen en sociale verzekeringen op StatLine, werkt mee aan enkele themapublicaties van het CBS en verricht aanvullend onderzoek.

Het Nieuwsbericht bijstand is een publicatie die elk kwartaal verschijnt en de recente ontwikkeling in de bijstandscijfers bespreekt. Ook wordt met enige regelmaat een bijdrage aan vaktijdschriften geleverd.

Eind december 2020 waren er ruim 3 procent meer personen tot de AOW-leeftijd met een algemene bijstandsuitkering dan een jaar eerder.

Aanvullend statistisch onderzoek ofwel maatwerk kan worden aangevraagd. Het meeste van dit onderzoek wordt bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Bij aanvullend onderzoek wordt veelal een koppeling gemaakt met andere CBS-cijfers, zoals over onderwijs of zorg. In 2021 wordt getracht om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoeveel waarschuwingen hebben gemeenten uitgedeeld wegens schending van de inlichtingenplicht en het niet voldoen aan de arbeidsverplichting of tegenprestatie?
  • Wat zijn de totale uitgaven door gemeenten aan bijzondere bijstand?
  • Hoeveel personen starten een baan na re-integratieondersteuning van de gemeente?

Extra uitvragen

Voor sommige onderzoeken benadert SOZ de gemeenten voor extra informatie. Dit kan door middel van een vragenlijst of een interview om inzicht te krijgen in de praktijk. In 2021 vraagt SOZ de gemeenten om medewerking voor de volgende onderwerpen:

  • Waarschuwingen
  • Tegenprestatie
  • Bijzondere bijstand
  • Vermogensonderzoek in het buitenland.

Bent u benieuwd naar de resultaten van de onderzoeken? De rapporten kunt u terugvinden op de maatwerkpagina Arbeid en sociale zekerheid.