Dashboard voor gemeenten

Speciaal voor de leveranciers en gebruikers van de gegevens van het team Sociale Zekerheid heeft het CBS een interactief dashboard ontwikkeld. Hierin worden de meest recente cijfers op het gebied van sociale zekerheid op gemeenteniveau visueel inzichtelijk gemaakt. Elke gemeente kan worden vergeleken met een andere gemeente voor alle bijstandsgerelateerde statistieken, de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS), Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) en de Bijstandsdebiteuren en -Fraudestatistiek (BDFS). Het dashboard is voor het eerst geleverd in december 2017 en wordt sindsdien elk kwartaal geactualiseerd.

Wie dit dashboard ieder kwartaal automatisch wil ontvangen, kan zich aanmelden via SZBijstand@cbs.nl.

plaatje van grafieken over sociale zekerheid