Nummer 2, september 2001

In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op problemen die kunnen optreden bij de overgang naar een ander softwarepakket of bij een gemeentelijke herindeling. Ook worden richtlijnen gegeven voor de levering van bestanden in euro's en guldens.