Nummer 1, juli 2001

In deze nieuwsbrief wordt onder andere aandacht besteed aan de onlangs in het leven geroepen klankbordgroep bijstandskenmerkenstatistiek. Ook bevat de nieuwsbrief een verduidelijking op de verblijfstatus, waarbij deze tabel als toelichting dient.