Nieuwsbrief Bijstandsuitkeringenstatistiek, mei 2010 (no.1)

In de nieuwsbrief voor de BUS van mei 2010 wordt ingegaan op de nieuwe mogelijkheid voor berichtgevers om in de toekomst bestanden aan het CBS te leveren. Daarnaast worden de pagina's van Sociale Zekerheid voor deelnemers aan de statistieken op de website van het CBS wederom onder de aandacht gebracht.