Nieuwsbrief Bijstandsuitkeringenstatistiek december 2015

In deze nieuwsbrief vindt u de ontwikkelingen en aanpassingen voor verslagjaar 2016.