Nieuwsbrief Bijstandsstatistieken, mei 2013

Deze nieuwsbrief dient ter informatie bij het interpreteren van de publicatiecijfers van het CBS over bijstandsuitkeringen. Ingaande verslagjaar 2013 zijn er enkele wijzigingen in het publicatiebeleid.