Wijzigingen op de uitvraag voor de BUS met ingang van 2008

Met ingang van verslagjaar 2008 wordt de uitvraag voor de BUS uitgebreid met een tweetal nieuwe kenmerken. Een aantal bestaande kenmerken wordt gewijzigd. Het overzicht met deze wijzigingen, en de nieuwe record layout voor 2008, treft u hier aan.