Vragen aan systeemhuizen en zelfbouwers n.a.v. de BUS-richtlijnen versie 1.00

Over de veranderingen, die de nieuwe BUS met zich meebrengt voor de software van gemeenten, is begin juli 2004 overleg gevoerd met de betrokken softwareleveranciers. De leveranciers passen de software aan en zullen met een update komen. Voor gemeenten is het van belang dat deze update tijdig in overleg met de softwareleverancier wordt geïnstalleerd.