Richtlijnen voor de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) m.i.v. januari 2010

Er is een aangepaste versie van de richtlijnen voor de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) beschikbaar gesteld waarin enkele geconstateerde onvolkomenheden zijn aangepast. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de BUS nieuwsbrief nummer 4. Deze aangepaste richtlijnen vervangen de in oktober 2009 beschikbaar gestelde versie.