Aangepaste richtlijn voor de vulling van Ontheffing arbeidsverplichting

De richtlijn voor de vulling van het kenmerk ‘Ontheffing arbeidsverplichting’ is met onmiddellijke ingang gewijzigd. Deze nieuwe richtlijn vervangt de oude richtlijn voor dit kenmerk (Richtlijnen versie 1.03, blz. 22) dus per direct.

Voor zover dit nog niet het geval is, wordt de gemeente dringend verzocht om per direct het kenmerk ontheffing arbeidsinschakeling voor aanvrager en (eventuele) partner conform de nieuwe richtlijn te vullen.