Nieuwsbrief Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, mei 2014

Deze nieuwsbrief bevat een nadere toelichting op de interpretatie van het overgangsrecht in de Fraudewet.