Nieuwsbrieven BDFS

De nieuwsbrief wordt samengesteld door het CBS. De onderwerpen zijn vrijwel altijd besproken in de klankbordgroep bijstandsfraudestatistiek. Dit is een groep die bestaat uit deskundigen werkzaam bij gemeenten en vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het LCSR, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De klankbordgroep heeft een advies- en klankbordfunctie voor zowel het CBS als het Ministerie van SZW.

De nieuwsbrief dient als praktisch hulpmiddel voor gemeenten bij het invullen van gegevens voor de bijstandsfraudestatistiek. De informatie is aanvullend op de richtlijnen bijstandsfraudestatistiek. Het is dan ook voor gemeenten van belang om de nieuwsbrieven bij de richtlijnen te bewaren.

De nieuwsbrief wordt naar alle contactpersonen voor deze statistiek bij gemeenten verstuurd door het CBS. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bij het CBS bekende naam en adresgegevens. Als deze gegevens niet juist zijn, dan wordt u verzocht de wijziging(en) door te geven.

Nieuwsbrieven