Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)

Deze statistiek bevat informatie over vorderingen met openstaande schulden die ontstaan zijn vanuit een bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering. Gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) leveren de gegevens voor de BDFS maandelijks aan het CBS.

In de richtlijnen is beschreven welke gegevens geleverd dienen te worden en waar de levering aan moet voldoen. Deze kunt u vinden onder de kop ‘Richtlijnen en documentatie’ in het menu rechts.

Bekijk de rubriek veelgestelde vragen of maak gebruik van het ‘Contactformulier BDFS’ als u de gewenste informatie hier niet aantreft.

Openstaande vorderingen naar ontstaansgrond, juni 2018
  Aantal vorderingen
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013)52920
Vorderingen inlichtingenplicht (wetgeving vanaf 2013)78250
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013)22690
Verhaal16530
Geldlening138820
Overige vorderingen170870

Eind juni 2018 waren er in Nederland in totaal ruim 480 duizend vorderingen met een openstaande schuld. Deze figuur laat de typen ontstaansgrond van deze vorderingen zien. Bij bijna 30 procent ging het om een vordering wegens een geldlening. Er waren ruim 78 duizend vorderingen wegens het schenden van de inlichtingenplicht; dit is 16 procent van het totaal. Het grootste deel van de vorderingen behoorde tot de categorie ‘overige vorderingen’.