FAQ Wet Inburgering

FAQ

 1. Dient een gemeente alle kenmerken in de Statistieken Wet inburgering, richtlijnen 2021 aan te leveren?
 2. Kunnen vertraagd geadministreerde gegevens later alsnog aangeleverd worden?
 3. Kan ik van dezelfde inloggegevens gebruik maken als voor de andere dataleveringen aan het CBS?
 4. Kunnen gegevens van meerdere gemeenten in één bestand aangeleverd worden?
 5. Hoe kan ik wijzigingen in het antwoordformulier doorgeven, zoals bv. een wijziging in contactpersoon?
 6. Kan ik meerdere contactpersonen aanmelden bij de VNG voor de datalevering van gemeenten aan het CBS?
 7. Mijn gemeente heeft geen inburgeraars die onder de Wet inburgering 2021 vallen. Wat moet ik doen?
 8. Wanneer vindt de eerste datalevering van gemeenten aan het CBS plaats?
 9. Er is iets mis gegaan bij het invullen van het formulier op de website van de VNG. Wat kan ik nu het beste doen?
 10. Is mijn aanmelding bij VNG als contactpersoon voor de datalevering van gemeenten aan het CBS goed ontvangen?
 11. Ik kan de link naar de richtlijnen voor gemeenten niet openen
 12. Hoe kan ik me opgeven als contactpersoon voor de aanlevering van gegevens over de Wet inburgering van gemeente(n)?