Werknemers hebben lunchpauze. vrouw met kind in kinderwagen loopt langs.

Sociale zekerheid

Informatie over de bijstandsstatistieken en de re-integratiestatistiek

Deze statistieken worden uitgevoerd in het kader van de Participatiewet, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Uitkomsten van statistieken op het gebied van sociale zekerheid zijn te vinden op de themapagina Arbeid en Sociale zekerheid.

Bijstandsaanvragenstatistiek (BAS) 

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)

Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)

Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG)

Sociale zekerheid-Op-Maat

Om gemeenten meer inzicht te bieden in het aantal uitkeringen dat aan inwoners van gemeenten verstrekt wordt, introduceert het CBS ‘Sociale zekerheid-Op-Maat’. In een overzichtelijke tabel staan de belangrijkste CBS statistieken op het gebied van sociale zekerheid bij elkaar. De eigen gemeente wordt vergeleken met het gemiddelde van de qua inwonertal vergelijkbare gemeenten. De gegevens worden circa 3-4 maanden na afloop van het kwartaal verstuurd. De tabel zal per e-mail verstuurd worden aan iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld.

Onderaan deze pagina vindt u de basistabel (XLS) die wordt geleverd. In aanvulling hierop worden ook links geleverd naar andere tabellen met informatie op gemeenteniveau. Onder de tabel staat een uitleg van de gebruikte definities.

Voor wie?

De belangrijkste doelgroep voor deze service is de gemeente. Specifieker willen wij ons vooral richten op het management van de sociale dienst, het college B&W, de gemeenteraad, beleidsmedewerkers, onderzoekers, medewerkers planning & control.

Wat zijn de kosten?

Het CBS stelt deze service kosteloos beschikbaar.

Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt zich aanmelden door een e-mail met uw naam, de naam van uw instelling/bedrijf, telefoonnummer en e-mailadres te sturen aan faqsz@cbs.nl onder vermelding van ‘aanmelding SZ-Op-Maat’. Van belang is dat u daarbij ook aangeeft van welke gemeente(n) u informatie zou willen ontvangen. U kunt hiervoor maximaal zeven gemeenten opgeven.

Ook als u ideeën of suggesties heeft over hoe wij de overzichten kunnen verbeteren, kunt u via dit e-mailadres reageren.

 

Downloads