Werknemers hebben lunchpauze. vrouw met kind in kinderwagen loopt langs.

Sociale zekerheid

Het team Sociale Zekerheid (SOZ) van het CBS maakt statistieken over en doet onderzoek naar de sociale zekerheid. Het sociale zekerheidsstelsel van Nederland bestaat uit sociale voorzieningen en verzekeringen. Sociale voorzieningen worden gefinancierd door het Rijk. Sociale verzekeringen zoals volksverzekeringen en werknemersverzekeringen worden gefinancierd door premies en belastingen.

Wist u dat… in oktober 2018 het aantal personen met een WW uitkering 32 procent lager was dan 3 jaar eerder?

Deze website geeft informatie over de statistieken van het CBS die betrekking hebben op de sociale voorzieningen: de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS), de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) en de Bijstandsdebiteuren- en -fraudestatistiek (BDFS). Gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn de berichtgevers voor deze drie statistieken. Voor meer informatie kunt u via het menu naar de pagina’s van de betreffende statistieken gaan.

Bent u benieuwd wat er met de cijfers mogelijk is? Bekijk dan de producten van team Sociale Zekerheid, zoals SZ-Op-Maat, het interactieve dashboard en de publicaties.

Publicaties