Werknemers hebben lunchpauze. vrouw met kind in kinderwagen loopt langs.

Sociale zekerheid

Informatie over de bijstandsstatistieken en de re-integratiestatistiek

Deze statistieken worden uitgevoerd in het kader van de Participatiewet, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Uitkomsten van statistieken op het gebied van sociale zekerheid zijn te vinden op de themapagina Arbeid en Sociale zekerheid.

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)

Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)

Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG)

Sociale zekerheid-Op-Maat

Wilt u weten hoeveel personen een uitkering of re-integratievoorziening krijgen in uw gemeente en hoe dit vergelijkt met gemeenten die eenzelfde aantal inwoners hebben? Meldt u zich dan aan voor Sociale Zekerheid op Maat. Ontvang kosteloos elk kwartaal een tabel met de belangrijkste kerncijfers op het gebied van de sociale zekerheid voor de afgelopen vier kwartalen voor een aantal gemeenten naar keuze.

De tabel biedt inzicht in het aantal uitkeringen en re-integratievoorzieningen dat aan inwoners van een gemeente wordt verstrekt. Ook is de ontwikkeling van het laatste kwartaal ten opzichte van het kwartaal ervoor opgenomen. Wat deze tabel bovendien nuttig maakt, is dat de gemiddelden voor de gemeentegrootteklasse zijn opgenomen, waardoor u een gemeente kunt vergelijken met andere gemeenten die eenzelfde aantal inwoners hebben.

Door het aanmeldingsformulier in te vullen bent u er zeker van dat u vanaf de volgende levering de tabel toegestuurd krijgt voor de door u gekozen gemeenten. Als u vragen hebt of suggesties over hoe de tabel verder verbeterd kan worden, kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar SZ-Op-Maat@cbs.nl.

Onderaan deze pagina vindt u een voorbeeld van de tabel Sociale Zekerheid op Maat. In het Excel-bestand staat onder de tabel een uitleg van de gebruikte definities en begrippen.

Downloads