Waterschap: Convenant

Waterschap Convenant

  1. Bijlage 2: Consequenties voor de waterschappen van de verplichte aanlevering van financiële gegevens op kwartaalbasis ten behoeve van de EMU
  2. Brief aan waterschappen rond EMU-verplichting kwartaalrapportages
  3. Bijlage 1: Convenant gegevensverstrekking op kwartaalbasis door waterschappen aan Centraal Bureau voor de Statistiek
  4. Wijzigingen en uitbreidingen van het convenant voor waterschappen
  5. Bijlage 4: Verschillen tussen EMU-informatie waterschappen en huidige comptabiliteitsvoorschriften
  6. Bijlage 3: Informatie ten behoeve van de EMU-verplichting