Algemeen

Algemeen

Toelichting plausibiliteitstoetsen waterschappen 2011

Met ingang van de kwartalen 2011 en de jaarrekening 2010 is er een nieuw toetsingsbeleid voor de waterschappen. In dit bestand wordt een toelichting gegeven op de nieuwe plausibiliteitstoetsen die worden gebruikt voor bepaling van de kwaliteit van de geleverde data. Het kwaliteitsoordeel dat hieruit volgt zal, tezamen met de tijdigheid, worden teruggekoppeld naar de toezichthouder.

Lees meer over over Toelichting plausibiliteitstoetsen waterschappen 2011
Kernindicatoren voor het bepalen van het EMU-saldo (eerste versie)

Dit document bevat Kernindicatoren voor het bepalen van het EMU-saldo van de waterschappen. Achter de verschillende indicatoren staan nummers die corresponderen met de nummers bij de posten in de tabbladen van de EMU-rapportage.

Lees meer over over Kernindicatoren voor het bepalen van het EMU-saldo (eerste versie)