Verlicht kantoorgebouw in de avond
© Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Vernieuwde indeling IV3-JSON format

Vanaf 2020 zijn de JSON-proefbestanden iets anders ingedeeld. Ervaringen opgedaan in 2019 hebben daartoe aanleiding gegeven. De grote softwareleveranciers zijn reeds bekend met de vernieuwde indeling. De intentie is deze indeling de komende jaren niet meer te wijzigen.
Op deze pagina vind u de Quick Reference Card (QRC), een compact, overzichtelijk hulpmiddel met alle regels en richtlijnen voor het samenstellen van een iv3-json bestand.
De QRC is in 2021 op een punt verbeterd (true en false met kleine letters).
Ook is op deze pagina een voorbeeld voorhanden van een definitie bestand. Hierin staan alle toegestane codes voor een specifieke overheidslaag en boekjaar. Het voorbeeldbestand betreft ‘Gemeenten’ in 2021.