© Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Vernieuwde iv3-methodiek

Het CBS verzamelt financiële gegevens over decentrale overheden in het kader van Informatie voor Derden (Iv3). Deze gegevens worden geleverd door provincies, waterschappen, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

In opdracht van het Ministerie van BZK onderzoekt het CBS in 2019, 2020 en 2021 in een pilot of deze gegevensverzameling anders en beter ingericht kan worden. De deelname aan de pilot is op vrijwillige basis voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies. In de pilot zal onder andere aandacht zijn voor de verzamelmethode, de mogelijkheid tot het gebruik van een ander bestandsformat en de mogelijkheid om detaildata toe te voegen aan de levering.

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze pilot en de achtergronden. Tevens zal op deze pagina met enige regelmaat een verslag over de voortgang en bevindingen van de pilot worden geplaatst.

Documentatie