Iv3-model provincies 2020, update 15-05-2020

Het Iv3-model 2020 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2020. Informatie over de uiterste inzenddata van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening kunt u vinden op tabblad ‘3.Toelichting’ onder het kopje ‘Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (Iv3).’

Dit betreft een aangepast versie van het reeds eerder gepubliceerde Iv3-model 2020 voor de aanlevering van de kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2020. In deze versie van het model is één wijziging doorgevoerd. De grijs-witverdeling van de cellen in de matrices voor het gebruik van voorzieningen op financiële activa en voorraden (bouwgrond) is aangepast. Zie voor een meer uitgebreidere toelichting de tekst onder de kop ‘Wijzigingen Iv3 2020’ op het tabblad ‘3.Toelichting’. Verder is op het tabblad '8.Akkoordverklaring' het jaartal 2019 gewijzigd in 2020. Dit was abusievelijk niet gewijzigd in de eerste versie.