Verlicht kantoorgebouw in de avond
© Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Vernieuwde indeling IV3-JSON format

Vanaf dit jaar zijn de JSON-proefbestanden iets anders ingedeeld. Ervaringen opgedaan in 2019 hebben daartoe aanleiding gegeven. De grote softwareleveranciers zijn reeds bekend met de vernieuwde indeling. De intentie is deze indeling de komende jaren niet meer te wijzigen.