© Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Achtergrond en voortgangsinformatie over de pilot

CBS en Open State Foundation zijn gestart met een pilot om financiële gegevens van decentrale overheden op een nieuwe manier uit te wisselen. Momenteel sturen deze overheden Excel-tabellen, de zogenaamde ‘Informatie voor Derden’ (Iv3), met hun kwartaalrealisaties, begrotingen en jaarrealisaties naar het CBS. De pilot onderzoekt een nieuw bestandsformaat, de optie tot het toevoegen van gedetailleerde financiële informatie en de mogelijkheid om de informatie automatisch op te kunnen halen bij de overheden.