Was wordt gemeenten - categorieën 2017

In bijgaand XLS-bestand is opgenomen de schakeling van de categorieën uit het Iv3-model gemeenten 2016 naar de categorieën in het Iv3-model gemeenten 2017. U kunt hiermee bepalen op welke manier categorieën uit het Iv3-model gemeenten 2016 overeenstemmen met die uit het Iv3-model gemeenten 2017.