Iv3-model gemeenten 2018

Het Iv3-model 2018 voor gemeenten voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening 2018 is hier te downloaden. Informatie over de uiterste inzenddata van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening kunt u vinden op tabblad ‘3.Toelichting’ onder het kopje ‘Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (Iv3).’
Het model Iv3 2018 is inhoudelijk niet veranderd ten opzichte van het model 2017. Wel zijn er op basis van voortschrijdend inzicht enkele aanpassingen gedaan in de grijs-witverdeling van de cellen in de matrices. Zie het tabblad ‘3.Toelichting’ onder de kop ‘Wijzigingen model 2018’.

Er is verder een nieuw tabblad toegevoegd in het opvraagbestand 2018, tabblad ‘10.Aandachtspunten’. Met dit tabblad wil het CBS een betere onderlinge vergelijkbaarheid van door gemeenten aangeleverde data bereiken en een vermindering van het aantal vragen aan gemeenten tijdens de analyse. Zie voor een verdere toelichting het tabblad ‘3.Toelichting’ onder de kop ‘Wijzigingen model 2018’. NB deze aandachtspunten maken geen deel uit van de acceptatietoetsen, die gelden voor goedkeuring van de levering.

In het model met als datum 06-05-2019 zijn op verzoek van het ministerie van BZK twee extra tabbladen opgenomen: "11.Financiële kengetallen" en "12.Beleidsindicatoren”. Het tabblad “11. Financiële kengetallen” is al eerder bij de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 uitgevraagd. In het geheel nieuwe tabblad “12. Beleidsindicatoren” worden vijf beleidsindicatoren uitgevraagd.

Gebruikt u in de verwerking Office 2010 of hoger, dan kunt u dit XLS-bestand eventueel eerst opslaan in XLSX-formaat.