EMU-enquête 2019 periode: 2018 t/m 2020

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2018 t/m 2020 kan hier worden gedownload. Het model is fors vereenvoudigd ten opzichte van het model van 2018. De informatie die voorheen door middel van 11 vragen werd opgevraagd is nu ondergebracht in 5 vereenvoudigde vragen. Naast de vraagstelling is ook de toelichting aangepast (zie tabblad ‘Toelichting’). Het CBS hoopt hiermee invulling van de enquête gebruikersvriendelijker gemaakt te hebben. De gegevens moeten vóór 15 november 2018 door het CBS zijn ontvangen.