EMU-enquête 2018 periode: 2017 t/m 2019

In het model geplaatst op 6 september jl. zat een fout op tabblad ‘Berekening EMU-saldo’ in cel C14, waarin de bestandnaam van het in te sturen bestand wordt bepaald. In deze versie is dit hersteld.

NB de vraagstelling in het model 2018 is licht gewijzigd ten opzichte van het model 2017. Qua afbakening (wat moet worden verantwoord onder welke vraag) is er echter geen verschil met het model 2017. Naast de vraagstelling is ook de toelichting aangepast (zie tabblad ‘Toelichting’).

Verder is er met ingang van verslagjaar 2018 één model voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies. Op het tabblad ‘Berekening’ dient u dan ook te selecteren op welke overheidslaag de inzending betrekking heeft. De gegevens moeten vóór 15 november 2017 door het CBS zijn ontvangen.