Iv3-model gemeenschappelijke regelingen 2019

Het Iv3-model 2019 voor gemeenschappelijke regelingen voor de aanlevering van de kwartaal- en jaarrekeningen 2019 is hier te downloaden. Informatie over de uiterste inzenddata van de kwartaal- en jaarrekeningen kunt u vinden op tabblad ‘3.Toelichting’ onder het kopje ‘Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (Iv3).’
Het model Iv3 2019 is veranderd ten opzichte van het model 2018: nieuw is de balanspost "Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer" (P140). Voorts zijn er op basis van voortschrijdend inzicht enkele aanpassingen gedaan in de grijs-witverdeling van de cellen in de matrices. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en een toelichting daarop, is opgenomen in het tabblad ‘3.Toelichting’, vanaf het kopje ‘Wijzigingen Iv3 2019’.
Gebruikt u in de verwerking Office 2010 of hoger, dan kunt u dit XLS-bestand eventueel eerst opslaan in XLSX-formaat.

Downloads