Iv3-model gemeenschappelijke regelingen 2018

Het Iv3-model 2018 voor gemeenschappelijke regelingen voor de aanlevering van de kwartaal- en jaarrekeningen 2018 is hier te downloaden. Informatie over de uiterste inzenddata van de kwartaal- en jaarrekeningen kunt u vinden op tabblad ‘3.Toelichting’ onder het kopje ‘Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (Iv3).’
De indeling van het Iv3-model 2018 is ingrijpend gewijzigd ten opzichte van het model 2017. Functies zijn vervangen door taakvelden, de kostenplaatsen zijn opgeheven en de categorieën zijn gewijzigd. Daarnaast zijn nog enkele wijzigingen aangebracht in de balansposten. Ten slotte zijn de toetsen gewijzigd. Hiermee is het model en de toetsen weer gelijk aan dat voor gemeenten. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en een toelichting daarop, is opgenomen in het tabblad ‘3.Toelichting’, vanaf het kopje ‘Wijzigingen Iv3 2018’.
Gebruikt u in de verwerking Office 2010 of hoger, dan kunt u dit XLS-bestand eventueel eerst opslaan in XLSX-formaat.