Gemeenschappelijke regelingen Iv3

Algemeen

Het Iv3-model voor gr's voor de aanleveringen van de kwartaalrekeningen van 2017 is hier te downloaden.

Het Iv3-model voor gemeenschappelijke regelingen voor de aanlevering van de jaarrekening 2016 is hier te downloaden.

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2016 t/m 2018 kan hier worden gedownload.