BBV

BBV

Met ingang van het tweede kwartaal 2005 treedt het Iv3-toetsingsbeleid van de toezichthouder in werking. Meer informatie kunt u vinden in deze nota van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In de circulaire is aangekondigd dat de toezichthouder vanaf het 2e kwartaal 2005 een Iv3-toetsingsbeleid hanteert: waarschuwingen of aanwijzingen worden gegeven als de kwaliteit en/of de tijdigheid van de Iv3-informatie twee kwartalen achtereen onvoldoende is.

Deze circulaire geeft met name informatie over de gevolgen voor Iv3 van de wijziging van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) met ingang van 1 augustus 2008. Verder wordt er aandacht geschonken aan het sanctiebeleid en het EMU-saldo.

In het kader van de wetswijzigingen voor de meerjarige specifieke uitkeringen is een nota geschreven, die u hier kunt downloaden. In deze nota wordt de juiste boekingswijze voor dit onderwerp behandeld.