De overstap naar digitaal aanleveren van het B-formulier

Het CBS werkt samen met softwarepartijen aan het inrichten van een infrastructuur om digitale aanlevering van de B-formulieren zo eenvoudig mogelijk te maken. Dit betekent concreet dat binnen enkele zorgapplicaties waar artsen nu in de praktijk mee werken extra functionaliteit wordt toegevoegd. Functionaliteit waarmee een deel van het B-formulier al voor ingevuld wordt. Dit reduceert de hoeveelheid tijd die het een arts kost om een formulier in te vullen. De functionaliteit komt nog niet voor elke arts in januari 2021 beschikbaar.

De transitie verloopt stapsgewijs. De huidige planning is dat in januari 2021 de IT-functionaliteit voor huisartsen en artsen werkzaam bij de GGD’en beschikbaar komt. Het CBS stelt samen met de softwareleveranciers de artsen tijdig op de hoogte wanneer de nieuwe digitale functionaliteit beschikbaar is voor gebruik. Tot die tijd kan natuurlijk gebruik worden gemaakt van het papieren B-formulier. Vanaf half januari zal het huidige papieren B-formulier overigens worden vervangen door een nieuwe actuele versie. Deze worden door de gemeenten in omloop gebracht.

De verwachting is dat in de eerste helft van 2021 aan steeds meer artsen de mogelijkheid kan worden geboden om ook via digitale weg het B-formulier aan te leveren. Het CBS zal in samenwerking met de betrokken softwareleveranciers de artsen hierover periodiek informeren.