Informatie voor de onderzoekers

Artikelen en persberichten

Op basis van de doodsoorzakenstatistiek publiceert het CBS jaarlijks artikelen en persberichten. Naast artikelen in de CBS-publicaties Bevolkingstrends en Gezondheid en Zorg in Cijfers, worden ook korte artikelen gepubliceerd op de CBS-website (webmagazine).

Cijfers

De doodsoorzaakgegevens worden door het CBS gebruikt voor het samenstellen van voor iedereen toegankelijke statistieken. Deze gegevens staan gepubliceerd op StatLine, de gratis toegankelijke internet-databank van het CBS. In StatLine bevindt zich onder meer een overzicht van de belangrijkste primaire doodsoorzaken naar geslacht en leeftijd. Tevens zijn er aparte StatLine tabellen te vinden over de niet-natuurlijke doodsoorzaken.

Maatwerk

Mocht de informatie die op StatLine staat niet voldoen aan uw specifieke wensen, dan is het mogelijk om (tegen betaling) maatwerk aan te vragen. Over de mogelijkheden, de kosten en de levertijd kunt u contact opnemen met de Infoservice van het CBS.

Microdataservices, zelf onderzoek doen op de CBS-gegevens

Wilt u als onderzoeker zelf aan de slag met de gegevensbestanden die bij het CBS aanwezig zijn? Dan bent u, als uw organisatie daarvoor gemachtigd is, van harte welkom in de hiervoor speciaal ingerichte on site werkruimten in de CBS-vestigingen in Den Haag en in Heerlen. Daar krijgt u dan toegang tot de bestanden van het CBS via het Centrum van Beleidsstatistiek die nodig zijn voor het onderzoek.

Wilt u liever vanaf uw eigen werkplek gebruik maken van de bestanden? Dan bieden wij de mogelijkheid van remote access. Daarmee kunnen we externe gemachtigde onderzoekers toegang tot microdata bieden zonder dat zij daarvoor naar het CBS hoeven te komen. De bestanden zelf blijven op een daarvoor ingerichte server bij het CBS en kunnen niet worden gedownload. Via een internetverbinding kan een onderzoeker op afstand analyses uitvoeren en de resultaten op zijn eigen scherm bekijken.

Naast de bestaande beschikbare bestanden met microdata kunnen er op aanvraag andere databestanden van het CBS beschikbaar gesteld worden; dit betreft dan wel aanvullend maatwerk. En ook bij deze dienst van het Centrum voor Beleidsstatistiek geldt dat uw eigen gegevensbestanden gekoppeld kunnen worden aan de bestanden van het CBS.

Bij gebruik van de gegevens staat veiligheid voorop: zo kunnen er geen bestanden met brongegevens worden gedownload. Voorts worden de statistische resultaten van het werken met de CBS-gegevens gecontroleerd op het risico van onthulling. Logisch, want het CBS mag geen herkenbare gegevens van individuele personen, ondernemingen, instellingen of huishoudens vrijgeven.

Voor meer informatie over het gebruik van microdatabestanden van het CBS, kunt u vrijblijvend contact met het Centrum voor Beleidsstatistiek opnemen.

Meer informatie te vinden op: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm