Informatie voor de gemeente

Algemene informatie over de doodsoorzaakverklaring

Bij overlijden van een persoon in Nederland moet een lijkschouw plaatsvinden door een arts (behandelaar of gemeentelijk lijkschouwer). Indien de arts geen verklaring van overlijden (natuurlijk overlijden) kan afgeven, wordt de Officier van Justitie gewaarschuwd, die te zijner tijd een verklaring van geen bezwaar (tot begraven of cremeren) zal afgeven. In beide gevallen doet de arts tevens doodsoorzaakopgave op een B-formulier.

Opgave van de doodsoorzaak voor het CBS is verplicht op grond van artikel 12A van de Wet op de lijkbezorging.

Pas na inleveren van de A-verklaring, dan wel de verklaring van geen bezwaar van de Officier van Justitie, in combinatie met de het B-formulier, ontvangt de aangever van het overlijden, meestal de begrafenisondernemer, een verlof tot begraven of cremeren. De A-verklaring wordt op naam ingeleverd en enige tijd bewaard bij de gemeente.

De B-verklaring wordt (ongeopend) doorgestuurd naar het CBS. De arts schrijft de naam van de overledene op de afscheurstrook van de enveloppe. De ambtenaar van de burgerlijke stand verwijdert deze afscheurstrook, nadat hij het aktenummer van overlijden en de gemeentecode op de enveloppe heeft ingevuld. De doodsoorzaakverklaring wordt vervolgens ongeopend naar de medisch ambtenaar van het CBS doorgestuurd.

Het aktenummer in combinatie met het gemeentenummer is van belang voor de koppeling met de sterftegegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). De volledigheid van de registratie kan daardoor worden gewaarborgd en dubbeltellingen kunnen erdoor worden voorkomen.

Ook in geval van een doodgeboorte vult de arts een B-formulier in. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt bij een doodgeboorte geen geboorteakte op, maar vult een telkaart in en verstuurt deze naar het CBS.

Bestellen van de B-verklaringen en telkaarten

Gemeenten kunnen B-verklaringen met enveloppen en telkaarten (doodgeborenen) bestellen via het bestelformulier of via telefoonnummer: (070) 337 5263. Aan de bestelling en verzending zijn geen kosten verbonden.

Het meest efficiënt is om de hoeveelheid B-formulieren en telkaarten die uw gemeente per jaar nodig heeft, in één keer te bestellen.

Adressering voor de doodsoorzaakverklaringen en telkaarten

CBS
Sector SAV, doodsoorzakenstatistiek
Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag