Informatie voor de arts

Algemene informatie over de doodsoorzaakverklaring ((B-verklaring)

Bij overlijden van een persoon in Nederland vult een arts zowel een A-verklaring (de verklaring van overlijden) als een B-verklaring (de doodsoorzaakverklaring) in. In geval van een natuurlijke doodsoorzaak vult de behandelend arts of diens waarnemer deze formulieren in. Indien de behandelend arts twijfelt aan een natuurlijke doodsoorzaak waarschuwt deze de gemeentelijk lijkschouwer. De gemeentelijk lijkschouwer vult dan de doodsoorzaakverklaring in, en afhankelijk van zijn oordeel, een verklaring van overlijden of een bericht aan de Officier van Justitie. De A- en B-verklaringen moeten gelijktijdig ingeleverd worden bij de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

Doodsoorzaakopgave is verplicht op grond van artikel 12A van de Wet op de lijkbezorging. De overige wettelijke bepalingen (met name artikel 1 tot en met 15 van deze Wet) zijn te vinden op wetten.overheid.nl.

Na inleveren van de A-verklaring ontvangt de aangever van het overlijden, meestal de begrafenisondernemer, een verlof tot begraven of cremeren. De A-verklaring wordt op naam van overledene ingeleverd en enige tijd bewaard bij de gemeente.

De B-verklaring wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand naar het CBS gestuurd. De ambtenaar verwijdert daarbij de afscheurstrook van de enveloppe met de naam van de overledene, nadat hij het aktenummer van overlijden en de gemeentecode op de enveloppe heeft ingevuld. De enveloppe met de B-verklaring met de medische informatie over het overlijden wordt vervolgens ongeopend naar de medisch ambtenaar van het CBS opgestuurd.

Het aktenummer plus gemeente van overlijden zijn van belang voor de koppeling met de sterftegegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Door deze koppeling hoeven arts en ambtenaar van de burgerlijke stand minder gegevens in te vullen op de B-verklaring en kan de volledigheid van de registratie worden gewaarborgd.

Ook in geval van een doodgeboorte vult de arts (behandelaar of gemeentelijk lijkschouwer) een B-formulier in, en daarnaast een verklaring van overlijden, indien de zwangerschap tenminste 24 weken heeft geduurd.

Momenteel is het volgens de Wet op de Lijkbezorging nog niet mogelijk om de B-verklaring digitaal aan te leveren. Dit moet in de toekomst wel wettelijk en technisch mogelijk worden.

Bestellen van de B-verklaringen

Artsen kunnen de B-verklaringen en enveloppen bestellen bij de gemeente waarin de praktijk gevoerd wordt.