d Natuurlijke dood

natuurlijke dood

Deze rubriek bestaat uit 3 vakken (nummers 1a – 1c) voor het invullen van de reeks van ziekten en aandoeningen die rechtstreeks tot de dood hebben geleid, en één vak (nummer 2) voor bijkomstige ziekten en bijzonderheden.

In het eerste vakje (1a) vermeldt u de ziekte of aandoening die uiteindelijk de dood ten gevolge had. Indien hieraan één andere ziekte als oorzaak aan vooraf is gegaan (ten grondslag ligt), dan vermeldt u deze in het volgende vakje 1b. Zijn er twee ziekten of aandoeningen aan de onder 1a vermelde ziekte of aandoening als oorzaak vooraf gegaan, dan vermeldt u deze in opeenvolgende/causale volgorde in de vakjes 1b en 1c. De laatst ingevulde ziekte of aandoening is het onderliggend lijden (grondlijden), dus de eerste in de reeks van gebeurtenissen die tot de dood hebben geleid.

Bij het CBS wordt dit onderliggend lijden, volgens de ICD-10 richtlijnen, in beginsel als primaire doodsoorzaak gecodeerd. De bijkomende ziekten en aandoeningen worden echter ook zo veel mogelijk gecodeerd.

Sinds 1996 wordt gewerkt volgens de tiende revisie van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10). De Nederlandse versie is in 1997 vertaald in een samenwerking tussen CBS, SIG Zorginformatie en LISV. Momenteel wordt de ICD-10 beheerd door het WHO-FIC te Zeist.

Onder 2 worden de ziekten en aandoeningen vermeld die wel hebben bijgedragen tot de dood, maar geen direct verband houden met de keten van ziekten en aandoeningen onder 1. U vermeldt deze ziekten in volgorde van belangrijkheid, zoals u die inschat.

Voor zowel onder 1 als 2 genoemde ziekten en aandoeningen is de duur van groot belang voor het vaststellen van een causaal verband. De duur kunt u in elke gewenste tijdseenheid aangeven, hierbij echter wel altijd de gebruikte tijdseenheid neerzetten. Een schatting van de duur is beter dan geen vermelding van de duur.

Wanneer er niet voldoende ruimte beschikbaar is om de gewenste informatie neer te zetten, dan kunt u altijd uw opmerkingen kwijt bij rubriek G.

Terug naar de toelichting van de doodsoorzaakverklaring.