Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

In de zorg en welzijnssector werken 1,3 miljoen mensen. Dit is 15 procent van alle werkenden. De zorg en welzijnssector is daarmee een van de grootste sectoren. Toch blijven er veel mensen nodig. Het is voor de overheid en werkgeversorganisaties belangrijk om te weten om welke branches het gaat en voor welke functies vacatures worden verwacht. Ook is het belangrijk om te weten welke knelpunten er nog meer zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om werkdruk en de behoefte aan scholing.

Om dit in beeld te brengen doet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek bij bedrijven in de zorg- en welzijnssector.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

De belangrijkste uitkomsten op basis van het werkgeversonderzoek worden gepubliceerd in AZW StatLine. In AZW StatLine is meer informatie te vinden over de zorg en welzijnssector. Daarnaast is informatie beschikbaar via het dossier AZW.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen