Wegvervoer

Gegevens aanleveren in tijden van corona

We begrijpen dat het aanleveren van gegevens aan het CBS in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe het gaat met Nederland en haar inwoners. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Wij hopen dat u ook in deze tijd uw belangrijke gegevens blijft aanleveren en danken u voor uw begrip.

Over het onderzoek

Het CBS publiceert cijfers over het goederenvervoer over de weg. Deze cijfers geven inzicht in het gebruik van het Nederlandse wegennet en de doorvoer- en distributiefunctie van het Nederlandse wegtransport. Ook worden de resultaten gebruikt voor het bepalen van beleid op het gebied van milieu en verkeersveiligheid.

Wie maken o.a. gebruik van deze gegevens?
Rijkswaterstaat: o.a. door berekening van gemiddelde asdruk op het wegdek wordt het onderhoudsschema van het rijkswegennet bepaald;
Ministeries: o.a. voor controle op internationale verdragen (bijv. Kyoto-verdrag);
Eurostat: t.b.v. opstellen Europese vervoerstatistieken;
Onderzoeksinstituten: o.a. advisering in opdracht van overheden;
Brancheorganisaties.

Aanleveren van gegevens

In 2012 heeft het CBS gewerkt aan het verbeteren van de vragenlijst voor het wegvervoer waarbij EVO, TLN en vertegenwoordigers van transportbedrijven zijn betrokken. Vanaf 2013 is de vragenlijst dan ook veranderd van opzet. In de brief die u heeft ontvangen, is aangegeven of verspreid over het kwartaal of per week moet worden aangeleverd.

Opgaveperiode in 2020

Om de internetvragenlijst te openen voor een opgaveperiode van één week gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/weg20w
Om de internetvragenlijst te openen voor een opgaveperiode van een kwartaal gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/weg20k

Opgaveperiode in 2019

Om de internetvragenlijst te openen voor een opgaveperiode van één week gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/weg19w
Om de internetvragenlijst te openen voor een opgaveperiode van een kwartaal gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/weg19k

In de brief die u heeft ontvangen staan het hiervoor benodigde Gebruikersnummer en de Toegangscode vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Aanleveren gegevens in XML-formaat (vanuit transportmanagementsysteem)

Bent u veel tijd kwijt met het invullen van de Enquête Verkeer en Vervoer over de weg? Dan bieden we een mogelijkheid veel tijd en dus geld te besparen. Vaak liggen de door het CBS gevraagde gegevens vast in uw digitale systemen. Het is mogelijk om deze gegevens rechtstreeks in XML-formaat aan het CBS ter beschikking te stellen. Lees meer over XML.

Onderzoeksresultaten

Resultaten van dit onderzoek zijn beschikbaar op StatLine. en hieronder op de themapagina: Verkeer en vervoer.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Relevante links

Recente artikelen